ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԹՎՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Թվոց 19. Կարմիր երինջի մոխրովը շինուած մաքրութեան ջուրը։

Թվոց 19