ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԹՎՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Թվոց 23. Աստուած Բաղաամի անէծքը երկու անգամ օրհնութեան է փոխում։

Թվոց 23