ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԹՎՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Թվոց 31. Մադիանացիք յաղթվում են։ Բաղաամը սպանում է։ Իսրայէլացիք մեծ աւար են անում։

Թվոց 31