ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԹՎՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Թվոց 32. Յորդանանի արևելեան կողմը բաժանվում է։

Թվոց 32