ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԺՈՂՈՎՈՂ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԺՈՂՈՎՈՂ 2. Աշխարհքի զուարճութիւնը, նոյն իսկ իր աշխատանքի վայելելը ունայն է։

Ժողովող 2