ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԺՈՂՈՎՈՂ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԺՈՂՈՎՈՂ 4. Աղքատը՝ մխիթարութիւն, աշխատասէրը՝ հանգստութիւն և ոչ մէկը ապահովութիւն չ’ունի։

Ժողովող 4