ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԺՈՂՈՎՈՂ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԺՈՂՈՎՈՂ 7. Իմաստութիւնը՝ գոհունակութիւնը և պարզ կեանքը լաւ բան է։

Ժողովող 7