ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԺՈՂՈՎՈՂ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԺՈՂՈՎՈՂ 8. Տէրութեան հնազանդութիւն։ Երկիւղածների վերջը բարի է։

Ժողովող 8