ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԺՈՂՈՎՈՂ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԺՈՂՈՎՈՂ 9. Բարիներին և չարերին միևնոյնն է պատահում։ Իսկ պէտք է անել մեր պարտքը և վերջը իմաստութիւնը կ’յաղթէ։

Ժողովող 9