ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 1. Աշխարհքի ստեղծագործութիւնը։ Մարդը ստեղծվում է Աստուծոյ պատկերով։

ԾՆՆԴՈՑ 1