ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 12․ Աբրահամը կանչվում է, գնում է Քանան ու յետոյ Եգիպտոս։

ԾՆՆԴՈՑ 12