ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 16․ Հագարը ծնում է Իսմայէլը. Փախչում է և ետ դառնում։

ԾՆՆԴՈՑ 16