ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 19․ Սոդոմի կործանումը։ Ղովտի ազատուիլը եւ նորա աղջկերանց իրանց հօր հետ մեղանչելը։

ԾՆՆԴՈՑ 19