ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 2․ Հանգստութեան օրը։ Եդէմի պարտէզը։ Պտուղի արգիլուիլը։ Կնոջ ստեղծուիլը։

ԾՆՆԴՈՑ 2