ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 22․ Իսահակի զոհը։ Աւետիքի հաստատուիլը։ Նաքովրի սերունդը։

ԾՆՆԴՈՑ 22