ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 25․ Աբրահամի միւս կանայքը, մահը եւ թաղումը։ Իսմայէլի ցեղը։ Եսաւը եւ Յակոբը։ Անդրանկութեան ծախելը։

ԾՆՆԴՈՑ 25