ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 26․ Իսահակին մի խոստմունք։ Նորա չուելը։ Յաջողութիւն եւ անյաջողութիւն։

ԾՆՆԴՈՑ 26