ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 27․ Յակոբը խորամանգութիւնով ստանում է օրհնութիւնը։ Եսաւը ուզում է նորան սպանել։

ԾՆՆԴՈՑ 27