ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 31․ Յակոբը փախչում է իր ընտանիքովը. հաշտվում է Լաբանի հետ։

ԾՆՆԴՈՑ 31