ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 32․ Յակոբը փախչելիս հանդիպում է հրեշտակների. Նորա վախը, աղօթքը եւ մենամարտութիւնը. Իսրայէլ անունը։

ԾՆՆԴՈՑ 32