ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 33․ Յակոբը և Եսաւը հաշտվում են։ Յակոբը բնակվում է Սիւքեմումը։

ԾՆՆԴՈՑ 33