ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 35․ Յակոբը Բեթէլումը։ Ռաքէլի և Իսահակի մահը։ Յակոբի որդիքը։

ԾՆՆԴՈՑ 35