ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 41․ Փարաւօնի երազները Յովսէփը մեկնում է, բարձրանում է և Եգիպտոսի համար հոգս անում։

ԾՆՆԴՈՑ 41