ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 45․ Յովսէփն իրան ճանաչել է տալիս իր եղբայրներին և հօրը բերում Եգիպտոս։

ԾՆՆԴՈՑ 45