ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 47․ Յակոբը բնակվում է Գեսեմումը, գնում է Փարաւօնի մօտ։ Սովը։ Յակոբի վախճանը։

ԾՆՆԴՈՑ 47