ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 5․ Նախահայրերի ազգահամարը Ադամիցը մինչեւ Նոյը։

ԾՆՆԴՈՑ 5