ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 50․ Յակոբին թաղում են Քեբրոնումը։ Յովսէփի անյիշաչարութիւնը և մահը։

ԾՆՆԴՈՑ 50