ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 6․ Մարդկանց չարութիւնը։ Նոյը։ Ջրհեղեղի սպառնալը։ Տապանի շինելը։

ԾՆՆԴՈՑ 6