ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԾՆՆԴՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ծննդոց 8․ Ջրհեղեղի վերջը։ Նոյի զոհը եւ Աստուծոյ օրհնութիւնը։

ԾՆՆԴՈՑ 8