ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ 1. Կողոսացիների հաւատքը և Պօղոս առաքեալի նեղութիւնները։

Կողոսացիս 1