ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ 2. Յիսուս Քրիստոսով եղած իմաստութեան գանձերը։ Քրիստոսի խաչը, որ ամեն պարտականութիւնները ջնջել է։

Կողոսացիս 2