ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ 3. Յորդորներ երկրաւոր անդամներին սպանելու. Սէրի, խոնարհութեան և ուրիշ պարտաւորութիւնների մասին խրատներ։

Կողոսացիս 3