ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱԿՈԲՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱԿՈԲՈՍ ​​1. Նեղութիւններ, աղօթք, փորձութիւն, Աստուծոյ խօսքը, և մաքուր կրօնքը։

Հակոբոս 1