ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱԿՈԲՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱԿՈԲՈՍ ​​2. Յարգանք դէպի աղքատները և դէպի հարուստները։ Առանց գործերի հաւատքը ըստ ինքեան մեռած է։

Հակոբոս 2