ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​1. Յիսուս Քրիստոսն ինքզինքն յայտնում է Յովհաննէսին. Քրիստոսի գալը, նորա զօրութիւնն ու մեծափառութիւնը։

Հայտնություն 1