ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​10. Մի զօրաւոր հրեշտակ է երևում որ ձեռքին մի բաց գիրք ունի։ Գիրքն Յովհաննէսին տրվում է որ ուտէ։

Հայտնություն 10