ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​15. Վերջին եօթը հարուածները ունեցող եօթը հրեշտակները։ Գազանի յաղթողների երգը։

Հայտնություն 15