ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​16. Հրեշտակներն իրանց եօթը բարկութիւնով լիքը սկաւառակներն թափում են երկրի վերայ։

Հայտնություն 16