ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​17. Գազանի վերայ նստած պոռնիկը։ Նորա կործանումը և անկումը։

Հայտնություն 17