ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​18. Մեծ Բաբիլոնի կործանման մարգարէական նկարագրութիւնը։

Հայտնություն 18