ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​19. Երկնքումը փառաւորում են Աստուծուն որ դատեց պոռնիկին և առաւ սուրբերի արիւնի վրէժը։ Գազանի բռնուիլը։

Հայտնություն 19