ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​2. Եփեսոսի, Զմիւռնիայի, Պերգամոնի, և Թիւատիրայի եկեղեցիների հրեշտակներին գրելու պատուէրներ։

Հայտնություն 2