ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​21. Կատարեալ մխիթարութեան նկարագրութիւնը, և ընտրեալների երջանկութիւնը երկնային Երուսաղէմումը։

Հայտնություն 21