ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​4. Աստուծոյ Աթոռը երկնքումը, քսանևչորս երէցները և չորս կենդանիները։ Երէցները աթոռի վերայ նստողին երկրպագութիւն են անում։

Հայտնություն 4