ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​5. Կնքուած գիրքը. Երէցները փառք են տալիս Գառին որ միայն Նա էր արժանի նորան բանալու։

Հայտնություն 5