ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԵՍՈՒ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Հեսու 1. Աստուած զօրացնում է Յեսուին իր պաշտօնի համար: Ժողովուրդը խօսք է տալիս հնազանդելու:

Հեսու 1