ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԵՍՈՒ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Հեսու 15. Յուդայի ցեղի սահմանը և քաղաքները:

Հեսու 15