ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԵՍՈՒ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Հեսու 18. Խորանը Սելովումը: Մնացած երկիրը բաժանվում է: Բենիամինի բաժինը:

Հեսու 18