ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԵՍՈՒ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Հեսու 22. Երկու և կէս ցեղերը Յորդանանի մօտ մի սեղան են շինում. մնացած ժողովուրդը գրգռվում է դորա դէմ, բայց յետոյ հանգստանում:

Հեսու 22