ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԵՍՈՒ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Հեսու 23. Յեսուն բոլոր Իսրայելին ժողովում է որ յորդորէ:

Հեսու 23